Barnkulturveckor på Karelia

Inom Karelias strategiska utvecklingsmål ”Barnkultur tar plats” planerar man att uppmärksamma två temaveckor som firas gemensamt med fler aktörer runt om i Finland. Temaveckorna, i Ekenäs, skall med tiden bli något som barn, barnfamiljer och unga ser fram emot.

Temaveckorna infaller samma vecka som för Barnkulturdagen och Barnens dag. Barnkulturdagen den 15 maj uppmärksammas med en nationell barnkulturvecka, instiftad av Förbundet för Barnkulturcenter i Finland. Barnens dag den 20 november firas med Veckan för barnets rättigheter, arrangerad av det nationella kommunikationsnätet för barnets rättigheter. Huvudarrangörerna för temaveckorna uppmanar lokala kulturaktörer att delta med program och diskussion. Tanken bakom insatserna är att fler barn ska få möjligheten att delta i evenemang i den egna närmiljön.

Karelia vill uppmärksamma samhälleliga teman, nationella  och internationella temadagar genom konst och kultur. De utvalda temaveckorna ger Karelia utrymme för att arbeta med språkfrågor, mångfald, fantasilek, Norden och mycket mer. För många barn kan firandet bli ett livs första besök till ett kulturhus eller kulturevenemang och alla välkomnas med. Evenemangen kompletterar Karelias allmänna barnkulturutbud under året.

Barnkulturveckorna förverkligas tillsammans med ett flertal aktörer som arbetar med barnkultur. Bland annat Raseborgs barnkulturnätverk deltar i både utvecklandet och genomförandet då temaveckorna etableras. På lång sikt är det meningen att programkoncepten sprids till olika delar av Raseborg. I kulturveckorna deltar ur barnkulturnätverket: Raseborgs stads kulturtjänster, Ekenäs bibliotek, Kulturhuset Karelia, Luckan Raseborgs barnkulturcenter, Raseborgs museum, Stiftelsen Pro Artibus och Chappe Konstens hus vid havet.

Barnkulturveckorna finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och med EU:s landsbygdsfinansiering av Leader Pomoväst.