Videoproduktion om konstnärligt arbete

Karelia utvecklar ett nytt koncept för att på ett intressant sätt berätta om kulturproduktion och konstnärligt arbete. En kortvideo skapas som berättar om olika professioner inom konstbranschen och visar personer som arbetar med konst och i kulturhus bakom kulisserna.

Bild: Projektet besökte TryckeriTeaterns backstage och teatergarderob i januari 2024.

Kortvideon kommer att visualisera det arbete som görs innan ett evenemang eller kulturobjekt står klart för publiken. I kortvideon framkommer olika specialkunskaper, som kan inspirera barn och unga inför framtiden, till exempel till att oftare ta del av kulturevenemang men även till konstnärliga studier och yrkesutövande på kulturfältet. Kortvideon kommer att visas för barn, barnfamiljer och unga, men även till andra målgrupper.

Kortvideon produceras tillsammans med en professionell filmare, Jonny Forsman från Luna Media. Karelia samarbetar med TryckeriTeatern och ett flertal aktörer på kulturfältet involveras i processen och filmas in action under 2024, till exempel en producent, ljud- och ljustekniker, regissör, scenograf, kostymör, maskör, fotograf, grafiker, musiker och skådespelare.

Kortvideon förverkligas med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och med EU:s landsbygdsfinansiering av Leader Pomoväst.