Konsertkoncept för elever i högstadiet

Publik sitter i Karelias sal för att se en konsert

På Karelia ordnas konserter som skolklasser sporadiskt bjuds in till som publik. Genom Karelias barnkulturprojekt utvecklar Karelia nu ett återkommande konsertkoncept för lärare och elever i höstadiet. Tanken är att kombinera diskussion och musikuppträdande, och genom att lyfta fram berättelser och erfarenheter från lokala musiker och musikstuderande kan eleverna inspireras till att följa sina egna drömmar och mål. Genom att erbjuda kvalitativa musikupplevelser kan elevernas engagemang och intresse för musik och kultur på fritiden främjas.

Bild: Konserten Karelia goes Girl Power

En konsert för elever i årskurs 7 arrangerades 2023 i oktober på flickdagen, med temat Musik och drömmar. En annan konsert ägde rum i mars 2024 som riktade sig till elever i årskurs 9. Konserten förverkligas enligt principen “av unga för unga” med en egenplanerad repertoar och ger eleverna en insikt i musikstudier, samtidigt som de får besöka en lokal kulturscen. De får bland annat information om musikprogrammet på Lärkkulla Music och även andra studiemöjligheter som kan möjliggöra framtida arbete på kulturfältet.

Konserten utvecklas i samarbete med musikutbildningen Lärkkulla Music och Västnyländska Ungdomsringen som driver TryckeriTeatern i Kulturhuset Fokus i Karis. Den förverkligas med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.